Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Bijkomende info

Hulpdiensten:

Ondersteunende diensten

OCMW Oud-Heverlee
Thuiszorg: algemene informatie
Seniorama: ouderenzorg
Zorgnet Vlaanderen
CAW (centrum algemeen welzijn)
– Sociale kaart (met zoekfunctie) www.desocialekaart.be
– CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) www.cgg-vbo.be
– Huis van het Kind: opvoedingswinkel www.leuven.be/huisvanhetkind
– Groeimee.be: over opvoeden gesproken www.groeimee.be
– Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be
– Huis van de Mens www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens

Medische informatie

– Instituut voor tropische geneeskunde. Reisinformatie
– Vaccinaties
– Agentschap Zorg & Gezondheid
– Gezondheid en wetenschap
– Kind & Gezin
– Vroedvrouwen
– Borstvoeding
– LEIF (LevensEinde InformatieForum)
– Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen
www.itg.be

vaccinaties
www.zorg-en-gezondheid.be
www.gezondheidenwetenschap.be
www.kindengezin.be
www.bollebuik.be en www.debakermat.be
www.lalecheleague.be of www.borstvoeding.com
www.leif.be
www.palliatief.be