Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Bijkomende info

Hulpdiensten:

– Spoedgevallen UZ Leuven:
– Spoedgevallen HHart Leuven:
– Algemeen noodnummer:
– Antigifcentrum:
– Dringende politiehulp:
– Politie Oud-Heverlee:
– Tele onthaal 24u/24u:
– Zelfmoordpreventie 24u/24u:
– Kinder- en jongerentelefoon (Awel):
– Child focus 24u/24u:
– Meldpunt geweld, misbruik, – kindermishandeling:
– Druglijn (vragen over drank, druks, pillen):
016 34 39 00
016 10 92 11
112
070 245 245 (www.antigifcentrum.be)
101
016 55 13 55 (www.politiezonedijleland.be)
106 (www.tele-onthaal.be)
1813 (www.zelfmoord1813.be)
102 (www.awel.be)
116 000 (www.childfocus.be)
1712 (www.1712.be)
078 15 10 20 (www.druglijn.be)

Ondersteunende diensten

– OCMW Oud-Heverlee
– Thuiszorg: algemene informatie
– Seniorama: ouderenzorg
– Zorgnet Vlaanderen
– CAW (centrum algemeen welzijn)
– JAC (voor jongeren)
– Sociale kaart (met zoekfunctie)
– CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)
– Huis van het Kind: opvoedingswinkel
– Groeimee.be: over opvoeden gesproken
– Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant
– Huis van de Mens
www.oud-heverlee.be/ocmw
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg
www.seniorama.be
www.zorgnetvlaanderen.be
www.caw.be
www.jacoostbrabant.be/home
www.desocialekaart.be
www.cgg-vbo.be
www.leuven.be/huisvanhetkind
www.groeimee.be
www.vlaamsbrabant.be
www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens

Medische informatie

– Instituut voor tropische geneeskunde. Reisinformatie
– Vaccinaties
– Agentschap Zorg & Gezondheid
– Gezondheid en wetenschap
– Kind & Gezin
– Vroedvrouwen
– Borstvoeding
– LEIF (LevensEinde InformatieForum)
– Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen
www.itg.be
vaccinaties
www.zorg-en-gezondheid.be
www.gezondheidenwetenschap.be
www.kindengezin.be
www.bollebuik.be en www.debakermat.be
www.lalecheleague.be of www.borstvoeding.com
www.leif.be
www.palliatief.be