Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Hulpdiensten

Hulpdiensten:

– Spoedgevallen UZ Leuven:
– Spoedgevallen HHart Leuven:
– Algemeen noodnummer:
– Antigifcentrum:
– Dringende politiehulp:
– Politie Oud-Heverlee:
– Tele onthaal 24u/24u:
– Zelfmoordpreventie 24u/24u:
– Kinder- en jongerentelefoon (Awel):
– Child focus 24u/24u:
– Meldpunt geweld, misbruik, – kindermishandeling:
– Druglijn (vragen over drank, druks, pillen):
016 34 39 00
016 10 92 11
112
070 245 245 (www.antigifcentrum.be)
101
016 55 13 55 (www.politiezonedijleland.be)
106 (www.tele-onthaal.be)
1813 (www.zelfmoord1813.be)
102 (www.awel.be)
116 000 (www.childfocus.be)
1712 (www.1712.be)
078 15 10 20 (www.druglijn.be)