Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten

– OCMW Oud-Heverlee
– Thuiszorg: algemene informatie
– Seniorama: ouderenzorg
– Zorgnet Vlaanderen
– CAW (centrum algemeen welzijn)
– JAC (voor jongeren)
– Sociale kaart (met zoekfunctie)
– CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg)
– Huis van het Kind: opvoedingswinkel
– Groeimee.be: over opvoeden gesproken
– Opvoedingsondersteuning Vlaams-Brabant
– Huis van de Mens
www.oud-heverlee.be/ocmw
www.zorg-en-gezondheid.be/thuiszorg
www.seniorama.be
www.zorgnetvlaanderen.be
www.caw.be
www.jacoostbrabant.be/home
www.desocialekaart.be
www.cgg-vbo.be
www.leuven.be/huisvanhetkind
www.groeimee.be
www.vlaamsbrabant.be
www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens

Medische informatie

– Instituut voor tropische geneeskunde. Reisinformatie
– Vaccinaties
– Agentschap Zorg & Gezondheid
– Gezondheid en wetenschap
– Kind & Gezin
– Vroedvrouwen
– Borstvoeding
– LEIF (LevensEinde InformatieForum)
– Federatie palliatieve zorgen Vlaanderen
www.itg.be
vaccinaties
www.zorg-en-gezondheid.be
www.gezondheidenwetenschap.be
www.kindengezin.be
www.bollebuik.be en www.debakermat.be
www.lalecheleague.be of www.borstvoeding.com
www.leif.be
www.palliatief.be