Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Coronavirus en vaccinatie

CORONATESTEN

Het resultaat van uw coronatest kan u zelf terugvinden op https://mijngezondheid.belgie.be/#/  (doorklikken op ‘rapporten en resultaten’). 

Info over het COVID-certificaat vind u op www.vlaanderen.be/covid-certificaat

Om jouw COVID-certificaat te downloaden en je te informeren alvorens je op zomervakantie vertrekt, kan je terecht op covidsafe.be
Vanaf 1 juli kunnen de certificaten effectief gebruikt worden. Tot dan blijven de oude regels nog van kracht. Met je persoonlijke COVID-certificaat kan je vanaf 1 juli geldig binnen de EU aantonen dat je:

 • ofwel voldoende gevaccineerd bent (in principe vanaf 2 weken na het 2e vaccin);
 • ofwel een geldige negatieve test hebt
 • ofwel (recent) hersteld bent van COVID-19

Met vragen kan je terecht bij de Vlaamse helpdesk 078 78 78 50 (9u – 19u op weekdagen)

Info over reizen naar het buitenland: FOD Buitenlands zaken  , Re-open EU

COVID-testen om te kunnen reizen:

 • Wij doen in onze praktijk geen coronatesten meer voor reizigers!
 • Hieronder vind je de nodige info waar je wel terecht kan voor een test.
 • Voor een (gratis) testafname kan je vanaf 28 juni 2021 een CTPC-code aanvragen op www.mijngezondheid.be . Met deze code kan je dan een afspraak maken in een testcentrum.

 

 

 •  Je kan voor een coronatest voor vertrek naar het buitenland ook terecht in het Heilig Hart Ziekenhuis Leuven
   • Schrijf je in via het onthaal (tot en met 27 juni zonder afspraak; vanaf 28 juni op afspraak via CTPC-code)
   • Druk het aanvraagformulier af en vul dit per persoon duidelijk leesbaar in vóór je je naar het labo begeeft.  Een handtekening van een arts is niet nodig, noteer wel de gegevens van je huisarts zodat we de resultaten ook kunnen bezorgen.
   • Meld je aan op het labo tussen 13u30 en 15u30 op weekdagen of tussen 11u30 en 12u30 op zaterdag en zondag.
   • Het resultaat is steeds binnen de 24u gekend en terug te vinden op MyNexuzhealth. Het Engelstalige attest kan opgehaald worden op het labo of het kan ook doorgemaild worden (Dit gebeurt binnen de 24u.)
   • Houd je aan deze uren en bel aub niet naar het labo om overbelasting te vermijden!
   • Je kan in het Heilig Hart enkel terecht voor een test voor vertrek, niet bij terugkomst.

 

 

 • U komt terug naar België?
  • Iedere persoon die terugkeert naar België moet verplicht een PLF (Passenger Locator Form) invullen 
  • Na het invullen van het PLF krijgt élke reiziger via e-mail een QR code toegestuurd, als bewijs dat het PLF ingevuld werd. Daarbij moet ook een zelfevaluatiedocument ingevuld worden.
  • Indien een covidtest nodig is, ontvangt u dan ook een code waarmee u een afspraak moet maken om u te laten testen. Dit kan in 1 van bovenstaande testcentra (niet in Heilig Hart of Somedi) of in een coronapost (bv. coronapost Leuven)
 • Voor studenten aan KU Leuven, UCLL en LUCA: 
  • Heeft u COVID-19 klachten?
   koorts, hoesten, kortademig, pijn op de borst , pijnlijk gevoel in de spieren, neusloop, verstopte neus, geur- of smaakverlies, vermoeidheid, diarreeHeeft u een hoog risicocontact gehad met een bewezen COVID-patiënt (= contact langer dan 15 minuten, op minder dan 1,5 meter én zonder mondmasker)Maak dan een afspraak voor een COVID-19-PCR-test in het afnamecentrum Zeelstraat via deze link

 

 • U had een hoogrisicocontact én u heeft zelf géén symptomen?
  • U moet 7 dagen in quarantaine
  • U moet getest worden op corona, en dit zo snel mogelijk (liefst dag 1) en dag 7, beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact.
  • U zal via de contacttracing een code voor staalname verkrijgen.
  • De testen voor hoogrisicocontacten gebeuren in de coronapost.  Voor een test kan u zelf een afspraak maken via mijngezondheid.belgie.be
  • U kan via deze website (mijngezondheid.belgie.be) het resultaat raadplegen én ook een quarantaine-attest voor de werkgever downloaden

 

 • U heeft symptomen
  • koorts, hoesten, kortademig, slijmen, pijnlijk gevoel in de spieren, neusloop, verstopte neus, geur- of smaakverlies, diarree, misselijkheid of braken
  • u heeft symptomen gekregen na recent contact met COVID-19, na terugkeer uit een rode zone of bij een positief getest gezinslid
  • contacteer ons meteen om een afspraak te maken voor een test
  • maak zelf géén afspraak online, maar bel naar onze praktijk

 

 • U heeft een zelftest gedaan en deze is positief
  • ​contacteer ons zo snel mogelijk om een afspraak te maken voor een PCR test om dit positieve resultaat te bevestigen
  • maak zelf géén afspraak online, maar bel naar onze praktijk

 


Info over de coronavaccinatie: www.laatjevaccineren.be

Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

We vragen je dus vriendelijk om hiervoor niet naar de huisarts te bellen!

Heb je een uitnodiging voor coronavaccinatie ontvangen?

 • Bekijk hier hoe je afspraak te bevestigen
 • Bekijk hier hoe je de afspraak kan verplaatsen

Vaccinatie tegen COVID-19 van de risicopersonen van 18-64 jaar: wanneer, wie, hoe en waar?

Wanneer? Vanaf eind april-begin mei.
Zo goed als alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra kregen hun tweede prik, net als de zorgverleners in de ziekenhuizen. Op dit ogenblik worden de zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enz.) gevaccineerd, en ontvangen 65plussers (in eerste instantie de 85plussers) een uitnodiging.

Momenteel en in de komende weken worden alle 65plussers van oud naar jong uitgenodigd. Vanaf einde april-begin mei, zal ook de inenting van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt. Nadien start de vaccinatie van de algemene bevolking van 18 tot 64 jaar.

Risicopersonen. Over wie gaat het?
Het gaat om mensen tussen 18 en 64 jaar, met een bepaalde aandoening (zie hieronder) waarvan wetenschappelijk blijkt dat ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door COVID-19.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Hoe worden de lijsten van de risicopatiënten opgemaakt?
Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Daarbij wordt de privacy gerespecteerd.

(1) Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste vijf jaar een diagnose van kanker kregen.

(2) De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren (bv. medicatiegebruik) bij hun leden.

(3) De huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Zij zullen deze lijst vanaf 2 april geleidelijk aan beginnen aanvullen, en kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen (zie verder).

(4) Daarnaast zullen een aantal specialisten mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Op die manier is de kans klein dat er iemand vergeten wordt. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. Iemand die op meerdere lijsten voorkomt, wordt uiteraard slechts één keer opgenomen. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aandoening. Naar schatting zullen 1,2 à 1,5 miljoen mensen uiteindelijk in deze databank worden opgenomen.

Hoe kan je nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?
Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

Vanaf 8 april 2021 kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds), algemene informatie verkrijgen.

We vragen je dus om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts te bellen. Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou laag is.

Wat als je niet op de lijst staat en toch een verhoogd risico loopt?
Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent, en dat je ook eind april niet op de lijst voorkomt. Zo houden de verzekeringsinstellingen geen rekening met alle nieuwe informatie na 1/7/2020. Enkele andere voorbeelden zijn: je bent zwaarlijvig (obees), maar hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd. Of je hebt een hoge bloeddruk, maar neemt hiervoor geen medicatie die wordt terugbetaald.

In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na april. Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst.
Zo word je sneller uitgenodigd dan je leeftijdsgenoten zonder risico aandoening.

Waar vindt de vaccinatie van risicopatiënten plaats?
Het grootste deel van de vaccinaties zal plaatsvinden in een vaccinatiecentrum.

Uitzonderingen hierop zijn de:
• bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum of hun huisarts.

• alle patiënten met een aandoening waar een * bij staat. Hun behandelende specialist neemt het initiatief voor de vaccinatie: bv. chronische hemodialysepatiënten worden gevaccineerd in hun dialysecentrum, onder de coördinatie van een nefroloog.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal je huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.

Kan je je vaccin kiezen?
Je kan niet kiezen met welk type vaccin je zal worden ingeënt, alle vaccins zijn werkzaam en veilig. Het heeft dan ook geen zin om de huisarts een attest te vragen voor het verkrijgen van een bepaald type vaccin.